Welkom op de website van Knevel Management & Advies 3S


De politieke en bestuurlijke omgeving van gemeenten is doorlopend in verandering. Telkens dienen zich nieuwe maatschappelijke, economische en ruimtelijke vraagstukken aan. 
Mede onder invloed van nieuwe technologische mogelijkheden ontstaan betere vormen van dienstverlening. 
En ook de verwachtingen van burgers over hun relatie met het lokaal bestuur noodzaken tot permanente aanpassing van ambtelijke en bestuurlijke processen.  
 

Knevel Management en Advies 3s
richt zich vooral op de advisering aan gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders, alsmede op het begeleiden van projecten die in samenspraak met burgers en andere partners van de gemeente worden aangepakt. Over het pakket aan diensten vindt u op deze website meer informatie. 


  • effectieve communicatie (intern en extern)
  • betrouwbaar bestuur
  • harmonieuze relaties
  • optimale prestaties
  • duidelijke verhoudingen
  • constructieve samenwerking
  • toegankelijke organisaties
NT-trends juni 2013
Klik voor de nieuwste NT-trends op http://netwerktiel.nl/download/ntTrends/2013maartNTtrends(st).pdf . Het nummer is geheel gewijd aan de...
Nieuwe editie NT-trends
De editie van november 2012 is dit keer geheel gewijd aan het thema Governance. Mede gebaseerd op zijn eigen ervaringen als voorzitter van de Raad...