En het spel heet: GEMEENTE
Voor het maartnummer 2012 van NT-trends, het ledenblad van het Netwerk Tiel, interviewde Andries Knevel Harry van de Loo, gemeentesecretaris van Boxmeer, over het door hem ontwikkelde bedrijfsvoeringsconcept Basebox. Dit methodische organisatiemodel, gebaseerd op systeem- en speltheorieën en de sociotechniek, is volgens Van de Loo universeel toepasbaar in organisaties binnen het publieke domein.

Interview met Harry van de Loo over Basebox: 2012maartNTtrends(BASEBOX)a4.pdf

Het volledige nummer van NT-trends  (over organisatieverandering) is te vinden op www.netwerktiel.nl onder de knop <NT-trends>. 

Ga terug