NT-trends juni 2013
Klik voor de nieuwste NT-trends op http://netwerktiel.nl/download/ntTrends/2013maartNTtrends(st).pdf. Het nummer is geheel gewijd aan de transities in het sociale domein.

Andries Knevel is redacteur van het ledenblad van het Netwerk Tiel en voorzitter van de werkgroep Permanente Educatie.
Het juni 2013-nummer van NT-trends gaat over de decentralisaties in het sociale domein. Deze hebben betrekking op Werk en inkomen, Zorg en Jeugdhulpverlening. Met dit themanummer wordt beoogd de workshopcyclus te ondersteunen die het Netwerk Tiel over dit onderwerp organiseert. De eerste bijeenkomst in dit verband is op 14 juni 2013

Jaco Uittenbogaard, director bij Deloitte Consulting BV, heeft een artikel geschreven waarin hij een overzicht geeft van de veranderingen op genoemde beleidsterreinen. Tevens besteedt hij aandacht aan het onlangs afgesloten Sociaal Akkoord.

Joop Evertse, secretaris van het Netwerk Tiel, belicht het onderwerp vanuit een meer juridische en bestuurlijke invalshoek.

Pieter Litjens, Tweede Kamerlid voor de VVD, wordt geïnterviewd door Albert Swinkels, voorzitter van het Netwerk Tiel. Ga terug