Bestuursadvisering


De politieke en bestuurlijke omgeving van gemeenten is doorlopend in verandering. elkens dienen zich nieuwe maatschappelijke, economische en ruimtelijke vraagstukken aan. Opvattingen veranderen en steeds opnieuw zijn er kansen en bedreigingen.

In de dynamiek van alledag is het lang niet altijd mogelijk om de nodige capaciteit vrij te maken voor het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid. In veel gevallen is het ook veel efficiënter om daar iemand van buiten voor in te huren. De eigen organisatie kan zich daardoor blijven richten op de reguliere bedrijfsprocessen. 


Knevel Management en Advies 3s
richt zich vooral op de advisering aan gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders en het begeleiden van projecten die in samenspraak met burgers en andere partners van de gemeente worden aangepakt.