Congressen en seminars

Veel overheidsorganisaties organiseren incidenteel een symposium, minicongres of seminar over een actueel thema. De aanleidingen daartoe zijn divers, bijvoorbeeld:
  • voor de presentatie van een nieuw product of innovatieve processen en methoden;
  • presentatie van een ontwikkeling waarin men ten opzichte van collega-organisaties voorop loopt;
  • de aanstelling of het vertrek van een sleutelfunctionaris in de organisatie (zoals een bestuursvoorzitter, burgemeester of gemeentesecretaris);
  • actuele veranderingen binnen het vakgebied waarop men zich als organisatie/beroepsgroep wil voorbereiden;
  • de opening van een nieuw kantoor; 
  • resprentatieve redenen.


De inhoudelijke voorbereiding en organisatie van dergelijke bijeenkomsten vergt veel tijd; tijd die meestal niet kan worden vrijgemaakt binnen de eigen organisatie en bij de eigen mensen. Knevel Management en Advies 3s heeft de nodige ervaring op dit gebied en kan u efficiënte en deskundige hulp bieden.

Wij organiseerden o.a. bijeenkomsten voor de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en voor het project Vernieuwingsimpuls van de VNG en het ministerie van BZK, alsmede voor diverse gemeenten.