Curriculum
Knevel Management en Advies 3s is een consultancybureau voor de lokale overheid.
Het bureau bestaat sedert 2002 en heeft in de loop der jaren vele opdrachten uitgevoerd.

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN
* interim gemeentesecretaris
* (Kwartiermakend) griffier 
* Consulent bestuurlijke vernieuwing
* Regieadviseur EGEM-i (invoering electronische overheid)
* Projectleider gemeenschappelijke regeling
* Projectleider zelfevaluatie / onderzoek bestuurskwaliteit
* Coaching en training van individuele functionarissen en groepen
* Organisatie congressen en seminars
* Vertrouwenspersoon Integriteit

Andries Knevel heeft een ruime ervaring als:
* gemeentesecretaris 
* directeur sociale dienst
* lid van een gemeenteraad
* docent bestuursacademie
* bestuurslid (o.a. in de sociale werkvoorziening, het onderwijs en in de culturele sector) 
* intervisor

Lidmaatschappen en nevenfuncties
* voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers (SkoMen)
* lid van het bestuur van de Professor Johan Peters Stichting en voorzitter van de museumwerkgroep van Museum Het Petershuis te Gennep
* bestuurslid van de Vereniging Netwerk Tiel
* lid van het International Institute for Municipal Clerks (IIMC)

Verder was hij actief als:
* lid van de Raad van Advies van Buitenhek en van Doorn Consultancy
* de commissie Persoonlijke Ontwikkeling van de Vereniging Gemeentesecretarissen (VGS)
* trainer voor het SGBO (wetenschappelijk bureau van de VNG) 

Klik voor uitgebreid CV hier: 20121118cvak.pdf