Diensten

Om gemeenten met raad en daad bij te staan biedt Knevel Management en Advies 3s een pakket aan diensten. Deze richten zich vooral op de ondersteuning van gemeenteraden en colleges van Burgemeester en Wethouders en het geven van leiding aan diensten en afdelingen. Een accent ligt bij de interactie tussen burgers en de lokale overheid in al zijn geledingen. Onze drijfveer is om een bijdrage te leveren aan een beter openbaar bestuur dat kan rekenen op groot vertrouwen en draagvlak van de burgers.

In de dynamiek van alledag is het lang niet altijd mogelijk om de nodige capaciteit vrij te maken voor het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid. In veel gevallen is het  veel efficiënter om daar tijdelijk iemand van buiten voor aan te trekken. De eigen organisatie kan zich daardoor blijven richten op de reguliere bedrijfsprocessen.De diensten die wij aanbieden liggen op de volgende terreinen:


- Interim Management
- Raadsgriffie
- Bestuursondersteuning
- Training en coaching
- Congressen en seminars