Links

Vereniging voor Bestuurskunde
* Een bloeiend forum van ruim 1000 mensen die geïnteresseerd zijn in het reilen en zeilen van het openbaar bestuur. 
* Daaronder bevinden zich onder- zoekers, studenten, organisatieadviseurs, bestuurders en beleidsambtenaren (uit alle lagen en sectoren van het openbaar bestuur). 
* De VB streeft ernaar een brug te staan tussen praktijk en theorie.
* De VB stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van het openbaar bestuur door vervulling van een brugfunctie tussen wetenschappelijke onderzoekers en mensen uit de bestuurspraktijk.

www.bestuurskunde.nl


International Institute of Municipal Clerks
*
Internationale organisatie van griffiers / clerks (overwegend in de VS en Canada)
* met leden uit het Verenigd Koninkrijk, België, Nederland, Bulgarije, Zuid-Afrika, Israel, Australie e.d.
* primair opgericht ten behoeve van professionalisering van de doelgroep; 
* verzorgt in samenwerking met een groot aantal universiteiten/opleidingsinstituten opleidingen voor clerks
* certificeert voor Certified Municipal Clerk (CMC) en Master Municipal Clerk (MMC)

www.iimc.com Netwerk Tiel
* Vereniging van voormalige gemeentesecretarissen
* Een netwerk met een professioneel en een sociaal doel. 
* Verzorgt o.a. een educatief programma met minimaal 4 workshops per jaar over actuele onderwerpen
* De met de vereniging gelieerde maatschap bemiddelt tussen vraag en aanbod
www.netwerktiel.nl
 Vereniging van Griffiers (VvG)
* behartigt - in de meest brede zin - de belangen van griffiers van de Eerste en Tweede Kamer, de Provinciale Staten en gemeenteraden in Nederland. 
* Primaire doelstelling is een kwalitatieve verbetering van het Openbaar Bestuur 
* Primair aandachtsgebied is het lokaal bestuur
http://www.griffiers.nl/ 

Voor een artikel van Andries Knevel op de website van de VvG, klik hier