Publicaties
NETWERK TIEL

Andries Knevel is redacteur van NT-trends, het ledenblad van het Netwerk Tiel, een vereniging van voormalige gemeentesecretarissen. 

De editie van november 2012 is dit keer geheel gewijd aan het thema Governance. Mede gebaseerd op zijn eigen ervaringen als voorzitter van de Raad van Toezicht van een onderwijsorganisatie, schreef hij een artikel over de lering die besturen en intern toezichthouders zouden moeten trekken uit recente incidenten bij een aantal grote maatschappelijke organisaties. Het blad is te downloaden van de website van het Netwerk Tiel. Klik daarvoor op de link: http://netwerktiel.nl/download/ntTrends/2012novemberNTtrends(a4).pdf

Voor de editie van november 2011 interviewde hij Jan van Ginkel,huidig secretaris/algemeen directeur van de gemeente Schiedam en toen nog algemeen directeur van De Waard, de werkorganisatie van de gemeenten Graafstroom, Nieuw-Lekkerland en Liesveld. De Waard is opgericht per 1 juli 2009 en zal per 1 januari 2013 verder gaan als de reguliere organisatie van de nieuwe gemeente Molenwaard. Bij de samenvoeging van de drie voormalige gemeentelijke organisaties is veel aandacht besteed aan het aspect Cultuur. Jan van Ginkel vertelt daarover. Het artikel is op deze site beschikbaar; het volledige nummer van NT-trends is te vinden op www.netwerktiel.nl onder de knop NT-trends. Interview met Jan van Ginkel d.d.21 oktober 2011: 2011novemberNTtrendsVanGinkel.pdf

De editie van maart 2011 was geheel gewijd aan het thema herindeling. In verband daarmee sprak hij met de commissaris van de Koningin in de Provincie Flevoland, Leen Verbeek, over de brief die de colleges van GS begin februari 2011 schreven aan de minister van BZK over verdergaande samenwerking en mogelijk fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Een tweede interview over dit onderwerp had hij met de Limburgse gedeputeerde Ger Driessen over de herindelingsperikelen in de Kop van Noord-Limburg.
Interview met Leen Verbeek d.d. 28 februari 2011  :2011maartNTtrends6_7.pdf
 Interview met Ger Driessen  d.d. 17 februari 2011: 2011maartNTtrends2_3.pdf

INTERNATIONAAL UITWISSELINGSPROGRAMMA

Onder auspicient van het International Institute of Municipal Clerks (IIMC) nam Andries Knevel in het voorjaar van 2009 deel aan een internationaal uitwisselingsprogramma. In februari van dat jaar was hij een week te gast bij de Amerikaanse municipal clerk van de gemeente Sanibel (Florida), Pamela Smith. Pamela op haar beurt bezocht de Nederlandse gemeente Maasbree in april. Zij werd tevens ontvangen door de collega's van de gemeente Venlo en door het bestuur van de Vereniging van Griffiers (VvG).

De artikelen die over deze uitwisseling zijn geschreven kunnen vanaf onderstaande hyperlinks worden gedownload.

ArticleExchangeAndriesKnevel.pdf2009
IIMC The Incredible Journey (2).doc

verslagIIMCuitwisseling.pdf
Presentation IIMC-Conference Reno 2010