Training en coaching

De Wet Dualisering Gemeentebestuur is in 2002 van kracht geworden.
In de rolverdeling tussen de verschillende spelers op het lokale speelveld is daardoor veel veranderd. In formele zin zijn de verantwoordelijkheden beter gescheiden. Maar in de praktijk zijn er vaak nog grote verschillen in de verwachtingen  over elkaars functioneren.

Veel gemeentebesturen en hun ambtelijke medewerkers zijn op zoek naar de juiste balans. Nieuwe werkvormen worden ingevoerd en er wordt actief nagedacht over de methoden waarmee het beste inhoud kan worden gegeven aan de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rollen van de raad en aan de bestuurlijke, uitvoerende en verantwoordende taken van burgemeester en wethouders.
Knevel Management en Advies 3s
ondersteunt deze activiteiten door het trainen en coachen van  individuele functionarissen, zoals griffiers, burgemeesters, wethouders en commissievoorziters. Ook voor gemeenteraden, colleges, ambtenaren en managementteams worden trainingen verzorgd.